2012(e)ko irailaren 29(a), larunbata

MENDI IRTEEREN GAINEKO INFORMAZIO OROKORRA

https://docs.google.com/document/d/1toSnN3ysbm2RmgJPTN0BhkZYKs6LddQutMwibuSrgmo/edit

AMAIUR MENDI TALDEA
MENDI IRTEEREN GAINEKO INFORMAZIO OROKORRA
INFORMACION GENERAL SALIDAS A LA MONTAÑA
SEINALEAK.
Mendi irteera bat egitera ateratzen garenean, garrantzitsuena zera da, ahalik eta informazio gehien eskuratzea egin behar dugun ibilbidearen gainean. Gaur egun, Internetari esker informazio piloa dugu eskura. Ongi etorriko zaigu, jakiteko iturri, aterpe, borda, monolito, interesgune, behatoki eta abarrik aurkituko dugun.
Ikastolatik egiten ditugun irteeretan normalean beti egoten da arduradun bat edo batzuk ezagutzen dutenak eginen dugun ibilbidea, eta maiz egun batzuk lehenago ibilbide bera egina dute, egiaztatzeko zein den ibilbidearen egoera eta seinalizazioa, dena behar bezala aterako dela bermatzeko.
Nolanahi ere, komenigarria da jakitea nolakoak diren ibilbideetan aurkituko ditugun seinale edo markak, ez galtzeko, edo behin galduta, menditik nola atera jakin ahal izateko.
Arruntean, ibilbiderik ohikoenetan pintura markak edo balizak aurkituko ditugu. Marka horiek kolore desberdina dute, ibilbide motaren arabera.
Marka zuri-gorriak: Ibilbide luzea (GR)
Marka zuri-horiak: Ibilbide laburra
Marka zuri-berdeak: Herri bidexka
Marka zuri-moreak: herri bidexka (gutxi daude)
Eskema honetan ikus daiteke nolakoak diren markak. Ibilbide mota, ibilbidearen jarraipena, bidean norabide aldaketa bortitza dagoen, ezker edo eskuin egiten duen, beheko aldeko angeluak adierazten du; norabide aldaketa ezker edo eskuin izan daiteke eta angeluak adierazten digu hori. Azkenik, gurutzeak adierazten digu ez dagoela biderik. Seinale hau ikustean hobe da atzera egitea, ibilbide egokia berriz ere aurkitu arte (eskema honetan adierazten diren norabide aldaketa guztiak eskuineranzkoak dira).
SEÑALIZACION.
Lo más importante a la hora de salir a realizar una salida montañera, es informarnos lo más posible sobre la ruta que se va ha realizar, hoy en día por medio de Internet podemos sacar muchísima información. Nos vendrá muy bien para saber si nos vamos a encontrar durante el recorrido fuentes, refugios, bordas, monolitos, puntos de interés, miradores, etc.
En las salidas que se realizan en la ikastola, normalmente, siempre hay uno o varios responsables que se conocen la ruta ha realizar y muchas veces la han realizado pocos días antes para confirmar su estado y señalización, para así garantizar el éxito de la ruta.
No obstante es aconsejable saber la señalización o marcas con las que nos podemos encontrar en las distintas rutas a realizar, para de esta manera no perdernos o para poder buscar con ellas una salida en caso de pérdida.
Normalmente las rutas más convencionales están señalizadas por medio de unas marcas,  o bien pintadas o bien balizadas. Estas marcas tienen distintos colores dependiendo del tipo de ruta.
Marcas blancas y rojas: Gran ruta (GR)
Marcas blancas y amarillo: Pequeño recorrido
Marcas blancas y verdes: senderos locales
Marcas blancas y moradas: senderos locales (hay pocas)
En este esquema se puede ver como son las marcas, nos indican en tipo de sendero, la continuidad de la ruta, un giro brusco en el camino, puede ser a izquierda o derecha, lo indica el ángulo de la parte de abajo; cambio de dirección, puede ser a izquierda o a derecha, según nos indica el ángulo y finalmente una aspa, nos indica que por hay no va el sendero, cuando veamos esta señal conviene retroceder para buscar nuevamente la ruta adecuada. (en este esquema todos los giros representados, son hacia la derecha)
*
Bideak markatzeko beste modu bat, zaharrena ziurrenik, CAIRN izenekoa da. Piramide itxurako harri-pilak jartzen dira toki ikusgarrietan, ibilbidea eta jarraitu beharreko bidea zein den adierazteko.
Harri-pilaren bat hautsia ikusten baduzu, berregin ezazu. Eta berriak egin baditzakezu, egin, inoiz ere ez da gehiegi.
Zenbait ibilbidek ez dute inolako seinalerik behar, mendizaleen joan-etorriak ongi markatu dituelako. Hori bai, elurrarekin ez dira ikusten.
Otra manera, probablemente la más antigua, es la denominada CRAIN o HITO, consistente en montones de piedras tipo piramidal, colocados a la vista para señalizar el recorrido y la dirección a seguir. Si ves alguno caído, reponlo y si puedes haz nuevos, nunca sobran.
Nos podemos encontrar rutas que no requieran de ninguna señalización por lo marcadas que se encuentran por el paso de montañeros, estas no requieren de ninguna señalización, eso si con nieve no se ven.

Ibilbide bat seinaleztatzeko beste modu bat da zintzilik dauden plastiko zerrendak erabiltzea. Marka mota hori unean uneko ibilbideetarako egin ohi da, kasu, beteranoen probak, mendiko probak etab. Normalean ekimenaren antolatzaileak arduratzen dira halako markak kentzeaz, kutsagarriak eta antiestetikoak izaten direlako.
Pinturaz markaturiko ibilbideak ere izaten dira, geziak, marrak, idazkiak… dituztenak. Ez dira oso ohikoak izaten.
Eskualdearen arabera, kolore horiz pintaturiko geziak ere aurki ditzakegu; Done Jakue bidea adierazten dute horiek.
Nolanahi ere, ez da harritzekoa ibilbide berean hainbat marka aurkitzea, gerta daitekeelako bide batek baino gehiagok bat egitea. Halakoetan, bereziki zaindu beharko dugu gure ibilbideko markei jarraitzen diegula saihesbideak, bidegurutzeak etab. aurkitzen ditugunean.
Otra manera que hay de señalizar una ruta es por medio de tiras de plástico colgadas, normalmente este tipo de marcas se hace para recorridos puntuales, como pruebas para veteranos, pruebas de montaña, etc. Y normalmente la organización del evento se suele ocupar de la retirada de estas marcas por lo contaminante y antiestéticas que resultan.
También nos podremos encontrar con rutas marcadas con pintura a modo de flechas, rayas, indicaciones escritas, etc. Estas suelen ser muy poco habituales.
En según que zonas nos encontraremos con unas flechas pintadas en color amarillo, que suelen ser para indicar el camino de Santiago.
De todas maneras no es de extrañar encontrarnos en un mismo recorrido con varias marcas, puesto que pueden coincidir varios caminos a la vez, por lo cual tendremos que tener cuidado a la hora de seguir las marcas de nuestro recorrido cuando lleguemos a desviaciones, cruces, etc.
*
SEGURTASUN NEURRIAK.
Inoiz ere ez eta inola ere ez da harririk bota behar, istripu bat eragin dezaketelako. Zuk ez dakizu zugandik behera jendea ote dagoen (artzainak, mendizaleak, langileak, animaliak, etab.).
Pasatzera zoazela harriren bat erori dela ikusten baduzu, abisatu, esan ozenki “HARRIA”, zure atzetik datorrena babestu eta harria saihestu ahal izan dezan. Zerorri bazara “HARRIA” entzun duena, zoaz babesera, eta ezin baduzu halakorik egin, jar itzazu eskuak burugainean eta garondoaren gainean.
Zain itzazu beti ere haurrak, nahiz eta zure seme-alabak ez izan, errieta egiezu desegokia den zerbaitetan ari badira (harriak botatzen, toki desegokietara igotzen, labarrera irteten, toki arriskutsuetan lasterka, etab.).
Gureak bezalako mendi irteeretan jende askok hartzen du parte, eta beraz, zure aurretik doazen lagunak beti ere bistara izan behar dituzu, badaezpadako bidegurutzeetan galtzea ekiditeko.
Saiatu zaitez ez distraitzen basaranak, onddoak, masustak etab. hartzen edo landareei beha. Gogoan izan taldean zoazela eta litekeena dela taldeko gainerakoek zure zain egon behar izana, ondorioz bizikidetza kaltetuz.
Eraman ezazu sakelako telefonoa, bateria kargatua duela.
Emaiezu zure telefonoa irteeran parte hartuko duten beste batzuei, beharrizanik izatekotan, egon dadin norekin harremanetan jarri.
Medikazio bereziren bat behar baduzue eramazu zurekin.
Kontuan izan beharreko beste zera bat: irteera egunean eginen duen eguraldiari errepara egiozu, material egokia eramateko eta disgusturik ez izateko.
Eraman ezazu beti behar duzuna baino ur gehiago. Eskas baino hobe sobera, egarria ez da batere atsegina mendian.
Haurrekin geldialdiak behar direnak izanen dira, baina laburrak, eta aprobetxatu unea haurrak hidratatzeko. Hobe da pixkanaka edatea, dena aldi berean edatea baino.
Saia zaitezte irteera izan aurretik ahalik eta informazio gehien jasotzen (iturriak, ura, aterpeak, bordak, toki aipagarriak, etab.). Internet bidez eskura dezakezu hori guztia, eta baita mapetan, bertakoei zein irteera antolatu duenari galdetuz… informazio oro izan daitekek baliagarria larrialdi batean, baina baita txangoaz behar bezala gozatzeko ere.
Errespeta ezazu landa bizitza eta jabego pribatua.
Utz itzazu itxiturak, langak, atariak… aurkitu dituzun gisan. Zerbaitengatik zeuden zuk aurkitutako moduan.
Ez utzi hondakinik mendian. Eraman ezazu zaborra zurekin, eta ahal baduzu, hor barna ikusitakoa ere eraman, zurea ez bada ere.
Gogoratu zaitez eguzkitik babesteko kremak, betaurrekoak, txapela… hartzeaz.
Saia zaitez beti ere ibilera jarraitua eta erregularra izaten; erritmo aldaketak ez dira onak.
MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Nunca, nunca, nunca tires piedras, ya que puedes provocar un accidente, puesto que no sabes si hay gente por debajo de ti. (Pastores, excursionistas, trabajadores, animales, etc.)
Si ves que alguna piedra cae cuando tú pasas, avísalo gritando fuerte “PIEDRA” para que el que pueda estar por debajo de ti pueda protegerse o esquivarla. En caso de ser tú el que oye “PIEDRA”, intenta ponerte a refugio y si no puedes pon tus manos sobre la cabeza y nuca.
Controla siempre a los niños, aunque no sean tus hijos, no dudes en llamarles la atención cuando veas alguna actitud inapropiada, (tirar piedras, subirse a sitios inadecuados, asomarse a barrancos, correr en sitios inseguros, etc.)
En este tipo de salidas montañeras que se hacen, suelen acudir bastantes personas, es por ello que nunca debes dejar de ver a la persona que va delante, para evitar perdidas en cruces conflictivos.
Procura no distraerte como por ejemplo cogiendo arañones, setas, moras, mirando plantas, etc. recuerda que vas en grupo y es muy probable que el resto del grupo te tengan que estar esperando, perjudicando de esta manera la convivencia.
Lleva el teléfono móvil, asegúrate de que este con la batería cargada.
Procura darle tú número de teléfono a otras personas que van ha realizar la misma actividad, para poder poneros en contacto en caso de necesidad.
Si necesitáis alguna medicación especial acuérdate de llevarla.
Otro factor adecuado es mirar el tiempo que va a hacer durante en día de la salida, para evitarnos disgustos y llevar el material adecuado.
Lleva siempre agua de sobra, más vale que sobre, la sed es muy mala compañera de viaje.
Las paradas con niños es aconsejable hacer las necesarias pero cortas y aprovechar para hidratarlos, es preferible beber de poco en poco que no de golpe.
Procura recopilar toda la información posible antes de salir, (fuentes de agua, refugios, bordas, sitios destacables, etc.) te puedes informar por medio de Internet, con mapas, preguntando a lugareños, preguntando al que ha organizado la salida, etc. Toda información puede serte muy útil en caso de una urgencia o simplemente para disfrutar de la excursión.
Respeta la vida rural y la propiedad privada.
Deja los cerramientos, vallas, pórticos, etc., como los encontraste. Todo tiene su razón de ser.
No dejes desperdicios en la montaña, llévate la basura y si puedes recoge la que ves, aunque no sea tuya.
Acuérdate de coger medidas de protección como cremas solares, gafas de sol, gorra, etc.
Intentar llevar siempre un paso constante y regular, no son buenos los cambios de ritmo.


MATERIALA.
Saia zaitez ibiliko duzun eremurako eta bertako klimatologiarendako egokia den ekipoa eramaten.
Komenigarria da motxila eramatea materiala bertan sartzeko eta eskuetan edo gerrian lotuta ez eramateko. Horrela, mugitzeko askatasun handiagoa izanen duzu, eta eskuak libre izanen dituzu.
Oinetakoei dagokienez, hobe da zola takoduna izan dezatela, eta ahal dela gogorra, oinean harriak ez sumatzeko. Ez dira zola lauak erabili behar.
Gure aholkua da mendira ateratzen zaren bakoitzean motxilan ondoko materiala eramatea: arropa beroak (baita udan ere), zira, manta termikoa (merkea eta arina da eta gutxi okupatzen du; oso baliagarria da larrialdietarako), linterna (onenak pilarik gabekoak dira, eskuz kargatzen direnak, ura.
Gogoan izan aldatzeko arropa eraman behar duzula. Gerta daiteke bustitzea, izerditzea, arropak haustea edo urratzea, etab.

ZAIN EZAZU MENDIA, EZ UTZI ZURE IBILERAREN ARRASTORIK.

ONDOKO ZERRENDA HAU GOMENDAGARRIA DA HARTU BEHARREKO MATERIALA GOGORATZEKO ETA GAUZARIK GARRANTZITSUENAK EZ AHAZTEKO (ez da nahitaezkoa):
+ Motxila.
+ Ura.
+ Oinetako egokiak.
+ Linterna.
+ Arropa beroa.
+ Manta termikoa.
+ Eguzkitarako betaurrekoak.
+ Txanoa (negukoa edo udakoa).
+ Eguzki krema.
+ Janaria.
+ Sakelako telefonoa.
+ Txangoa bukatzen denean aldatzeko arropa:
-         Gorputz-enborrerako arropa.
-         Gerritik beherako arropa
-         Barruko arropa.
-         Oinetakoak.
-         Galtzerdiak.
-         Arropa beroa.
-         Toalla.
Izp. FIDEL ELUSTONDO
MATERIAL.
Procurar llevar un equipo adecuado al terreno y la climatología.
Es aconsejable llevar mochila, para poder transportar el material y no tener que llevarlo en las manos o atadas a la cintura, de esta manera tienes mas libertad de movimientos y sobre todo las manos libres.
El calzado es preferible con suela de tacos y ha poder ser con cierta dureza para evitar notar las piedras en la planta del pie, evitar las suelas lisas.
Aconsejaríamos que siempre que salgas al monte lleves contigo el siguiente material en la mochila: ropa de abrigo (incluso en verano), chubasquero, manta térmica (pesa, ocupa y cuesta muy poco, es de gran utilidad en caso de emergencia), una linterna (las ideales son las que no usan pilas y se cargan manualmente), agua.
Acuérdate de llevar ropa de recambio, puedes mojarte, sudar, romper o rasgarla, etc.

CUIDA LA MONTAÑA, NO DEJES HUELLA DE TU PRESENCIA.

LISTA ACONSEJABLE PARA RECORDAR EL MATERIAL A COGER PARA QUE NO SE TE OLVIDE LO MAS NECESARIO. (no obligatorio.)
+ Mochila.
+ Agua.
+ Calzado adecuado.
+ Linterna.
+ Ropa de abrigo.
+ Manta térmica.
+ Gafas de sol.
+ Gorro (invierno o verano)
+ Crema de protección.
+ Comida.
+ Teléfono móvil.
+ Ropa de recambio para cuando acabas la excursión:
  • Ropa para el torso
  • Ropa para cintura para abajo
  • Ropa interior.
  • Calzado.
  • Calcetines.
  • Ropa de abrigo.
  • Toalla.

Fdo. FIDEL ELUSTONDO   itzulpena: aitzol mendiola

AMAIUR MENDI TALDEKO IRTEEREN EGUTEGIA 2012-2013
DATA
MENDIA (kokapena)
ALTUERA
Irailak     30 (2012-9-30)
Irulegi (Lakidain)
893 m
Urriak     28 (2012-10-28)
Iturrunburu (Mezkiritz-Sorogain)
1.133     m   
Azaroak 18 (2012-11-18)
Saseta  (Igaleko gaina)
1.186     m
Abenduak 16 (2012-12-16)
Mendurro (Beorburu)
937 m   
Urtarrilak 13 (2013-1-13)
Oteixon (Bertiz)
685 m   
Otsailak 3 (2013-2-3)   
Rala-Zarikietako gaina (Agoitz)
1.022 m   
Otsailak 24 (2013-2-24)
San Pelaio (Amunarrizketa)
962 m       
Martxoak 24 (2013-3-24)
Maddalenaitz (Irañeta)
       
Apirilak 21 (2013-4-21)   
Treku     (Goñi)   
1.265 m
Maiatzak 12 (2013-5-12)   
ZEHARKALDIA       
   
Ekainak 2 (2013-VI-2)
MENDITXURI    -finalista- (Auritzetik)
1.194 m   


iruzkinik ez: